تبلیغات
سرگروه علوم تجربی

نمونه سوال پایه هشتم

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
1(کدامیک از تغییرات زیر شیمیایی نیست؟
الف(فاسد شدن سیب ب(پوسیدن کاغذ ج(زنگ زدن آهن د(پاره کردن کاغذ
2(عدد جرمی عنصری با شش پروتون و هفت نوترون چند است؟
الف( 6 ب( 13 ج( 7 د( 12

در جاهای خالی کلمات مناسبی قرار دهید.
1(نوترون دارای بار الکتریکی نسبی ............... و جرم نسبی............... است.
2(پارافین به دسته ای از مواد به نام.............. تعلق دارد.
3(شیر مخلوطی از..............و................است که در صنعت برای جداسازی اجزا آن از............استفاده می کنند.

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
1(همه ی اتم های کربن تشکیل دهنده ی نوک مداد، دقیقا یکسان است.
2(در ایزوتوپ های یک عنصر، تعداد نوترون ها متفاوت است.

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
1( کدامیک از موارد زیر پدیده فیزیکی و کدامیک شیمیایی است؟
الف(میخ آهنی در محلول کات کبود
ب(جوشیدن آب
ج(آزمایش کوه آتشفشان
د(تخم مرغ در سرکه


2( با توجه به ایزوتوپ های هیدروژن به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف(کدامیک خاصیت پرتوزایی دارند ؟

ب(درکدام،نوترون وجود ندارد؟

ج(مدل بور را برای ایزوتوپ سنگین آن رسم کنید

3(برای ماده ی خالص و مخلوط هرکدام یک مثال بزنید.

4(برای قیف جداکننده،کاغذ صافی و دستگاه تقطیر یک کاربرد بنویسید

ادامه مطلب
[ جمعه 16 بهمن 1394 ] [ 02:12 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

نمونه سوال پایه هشتم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
-1 بین دو نیم کره ی مخچه بخشی به نام...............وجود دارد.
-2 مرکز شنوایی در قسمت............. قشر مخ قرار دارد.
-3 در ماده زمینه ای استخوان رشته های پروتئینی و.............وجود دارد.
-4 ..............شامل مجموعه خاصی از سلول های حساس به یک هورمون است.

عبارت های درست را با (ص) و عبارت های نادرست را با ( غ)مشخص کنید.
-5 سلول های پشتیبان در بافت عصبی فعالیت عصبی دارند.
-6 گیرنده های نوری در پرده صلبیه چشم قرار دارند.
-7 تاندون عامل اتصال دو قطعه استخوان در محل مفصل است.
-8 هورمون رشد توسط غده ی هیپوفیز ترشح می شود.

هریک از عبارت های سمت راست را به یک واژه در سمت چپ وصل کنید یک واژه اضافه است
-9 ماهیچه ی جلوی ران است.                                                                دوسر
-10 این ماهیچه در پشت ساق دیده می شود.                                         توام
-11 ماهیچه ای مثلثی شکل در بالای بازو است.                                     ذوزنقه
-12 ماهیچه ی جلوی بازو است.                                                              دلتایی
                                                                                                               چهارسر

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
-13 کدام فعالیت انعکاسی محسوب نمی شود؟
1(درس خواندن                      2(پلک زدن                          3(عطسه کردن                         4(ریزش اشک
-14 گیرنده های صوتی در کدام بخش گوش قرار دارند؟
1(روی پرده صماخ                  2(درون مجرای شنوایی      3(درون بخش حلزونی               4(پشت لاله ی گوش
-15 کدام مفصل از نظر نوع حرکت با بقیه متفاوتاست؟
1(آرنج                                    2(بین دنده ها                   3(زانو                                          4(انگشتان
-16 در ساختار ترشحات کدام غده عنصر ید وجود دارد؟
1(پاراتیروئید                          2(هیپوفیز                       3(تیروئید                                       4(پانکراسادامه مطلب
[ جمعه 16 بهمن 1394 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

نمونه سوال پایه هشتم

1-درست یا نادرستی عبارات زیر را مشخص نمایید:
الف( دو جسم که دارای بارهای الکتریکی ناهمنام هستند همدیگر را دفع میکنند...............
ب(در طبیعت تعداد بارهای مثبت از تعداد بارهای منفی بیشتر است................
ج(در اجسام نارسانا الکترون آزاد وجود دارد........................
د(زمین دارای خاصیت مغناطیسی میباشد.............
ه(هر چه مقاومت جسمی بیشتر باشد جریان بیشتری میتواند از آن عبور داد.........
ی(تک قطبی مغناطیسی در طبیعت وجود ندارد......................
و(اگر آهنربا را تکه تکه کنیم هر قسمت فقط قطب شمال یا قطب جنوب خواهد داشت....................
ن( اگر تعداد نوترونها با تعداد الکترونها برابر باشد آن جسم خنثی خواهد بود........
2- جاهای خالی را با عبارات مناسب پر نمایید .
الف(در موتورهای الکتریکی انرژی ..................به انرژی.......................تبدیل میشود.
ب(اجسام نارسانا را می توان به روش .............................. باردار کرد .
ج(جریان الکتریکی در یک مدار توسط وسیله ای به نام ................... بدست می آید

ادامه مطلب
[ جمعه 16 بهمن 1394 ] [ 01:48 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

نمونه سوال فصل7 علوم نهم

1-در شکل زیر طول اهرم 120cmوفاصله بین نقطه اثر نیروی مقاوم و تکیه گاه80cm است مزیت مکانیکی اهرم را بدست آورید.
LE=120****LR=80ادامه مطلب
[ سه شنبه 15 دی 1394 ] [ 06:57 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

سوالات تسی بخش فیزیک علوم نهم

[ پنجشنبه 10 دی 1394 ] [ 04:59 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

فشار بر مایعات(فیلم)

[ پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 11:15 ق.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

زنگ تفریح

[ پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 11:12 ق.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

(فیلم) واردشدن فشار به جسم جامد

[ پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

پاورپینت نفت خام...

برای دریافت پاور به لینک زیر مراجعه فرمایید....

http://s6.picofile.com/file/8226070134/Presentation2.pptx.html

[ پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 11:06 ق.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

(فیلم)واکنش انواع عنصر ها

برای دانلود به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://s6.picofile.com/file/8226067684/bd9185ff0f8b4afb2e29448ee6a01c4b2561907_360p_36486.mp4.html

[ پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 11:01 ق.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

پاورپینت در مورد کربن دی اکسید


برای دریافت مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://s6.picofile.com/file/8226067668/Presentation1.pptx.html

[ پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 11:00 ق.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

جدول تناوبی

[ پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 10:50 ق.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

نمونه سوال فصل 5 علوم تجربی

1-جای های خالی را پر کنید.
الف-هر پاسکال معادلیک........(
N/m2 - N/m     ) است.
ب-به کمک.......(
آزمایش توریچلی- اصل پاسکال  )میتوانیم سیستم های هیدرولیک را طراحی کنیم.
ج-هرچه به عمق مایعی فرو رویم فشاری که مایع بر ما وارد میکند........(
بیشتر- کمتر)می شود.
د-هرچه مساحت مقطع اثر نیرو......... باشد فشار(بیشتر- ترکم تر )بر سطح وارد می شود.


برای ادامه سوالات به ادامه مطلب بروید...

ادامه مطلب
[ پنجشنبه 12 آذر 1394 ] [ 09:54 ق.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

ارسال پاورپوینت مربوط به بخش فیزیک علوم نهم

با عرض سلام وخسته نباشید.


http://s3.picofile.com/file/8225223176/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%88%D9%84.ppt.htmlhttp://s3.picofile.com/file/8225222850/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85.ppt.htmlhttp://s6.picofile.com/file/8225222276/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9.ppsx.html
لینگ مربوط به فیزیک عتوم نهم خدمت همکاران ارسال می گردد.


[ شنبه 7 آذر 1394 ] [ 04:39 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]

سوال تستی فصل 4 علوم نهم

-1 تفاوت بین تندی و سرعت چیست؟

ب) سرعت دارای جهت است الف) هر دو به یک معنی هستند

د) سرعت 2 برابر تندی است ج) تندی دارای جهت است

-2 کدام گزینه در خصوص مقدار سرعت و تندی متوسط درست است؟

الف) همواره تندی متوسط یک متحرك از سرعت متوسط آن بیشتر یا مساوی است

ب) همواره سرعت متوسط یک متحرك از تندی متوسط آن بیشتر یا مساوی است

ج) فقط بعضی مواقع تندی متوسط یک متحرك از سرعت متوسط آن بیشتر است

د) مقدار سرعت و تندی متوسط با هم برابرند و فقط جهت آنها با هم تفاوت دارد

3- وقتی رانندهای با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت در آزادراه در حال حرکت هست، شتاب حرکت چند متر بر مجذور ثانیه چقدر است؟

الف) صفر ب) قابل محاسبه نیست ج) 20 د) 10

-4 در حرکت یکنواخت روی خط راست در یک جهت، کدام گزینه درست نیست؟

ب) تندی متوسط وتندی لحظهای باهم برابراست

الف) تندی وسرعت متوسط باهم برابراست

د) شتاب متوسط برابرشتاب لحظهای است

ج) سرعت متوسط و سرعت لحظهای با هم برابر است

-5 کدام یک از حرکتهای زیر دارای شتاب منفی است؟

ب) حرکت یک موتورسیکلت از حالت سکون

الف) ترمز کردن یک خودرو

د) حرکت هواپیما در باند پرواز برای برخاستن از زمین

ج) پیاده روی یک شخص در خیابانادامه مطلب
[ یکشنبه 1 آذر 1394 ] [ 08:17 ب.ظ ] [ مرضیه ابراهیمی ]